HIPOTERAPIE – je více než terapie …

Hipoterapie je velmi prospěšná a účinky se dostavují poměrně brzy, pokud jsou splněny základní podmínky terapie. Nejdůležitější je kůň, ten by měl být zdravý a jeho chod by měl být čistý, bez jakýchkoliv odchylek. Každá patologie koně se totiž po čase projeví na dítěti. Terapeut by měl být neuro vývojový kurz a měl by mít praxi s těmito dětmi. A velmi důležitý je také člověk, který provádí výcvik koně a při terapii zodpovídá za chování koně. Tito tři členové týmu by měli být kompaktní. Jakýkoliv stres nebo tlak se na koni může projevit.

Za náš tým mohu říct, že jsme rodina a jsme si rovnocennými partnery. Mluvíme „řečí koní“, a proto mohu s čistým svědomím říct, že na našich terapiích se dějí zázraky :-)

Co je to HIPOTERAPIE

Hipoterapie je jednou z nejpřirozenějších léčebných metod, která využívá pohyb koňského hřbetu ke zkvalitnění pohybových vzorů, nastimulování motorického vývoje a také přispívá k celkové psychické pohodě dítěte. Na koni dítě zažije zdravý pohyb a radost z něj. Zažije úspěch a uznání svého okolí. Zažije pohled na svět z koňského hřbetu. Zažije pocit rovnocennosti. Dech dítěte se prohloubí a zkvalitní. Terapie probíhají venku a imunitní systém dítěte se tím podporuje a posiluje.

Kůň léčí celou svou bytostí a léčí celou bytost dítěte. A nejen jeho duši dokáže povzbudit. Kůň přináší celé rodině příjemný pocit z terapie. Domů odjíždí spokojení a dobře naladění.

Hipoterapii provozuji už přes 20 let. Kurz Hiporehabilitace jsem absolvovala v roce 2000 v Praze Bohnicích. Po čase jsem se vzdělala v Bobath konceptu ( Basic Bobath koncept, Baby Bobath) a velmi brzy jsem pochopila, že tyto dva směry se dokonale propojují a dětem kombinace těchto dvou filozofií velmi svědčí a pomáhají zkvalitnit jejich život. Výsledky terapií jsou fantastické.

Jsem ráda, že děti a jejich rodiny mohou díky koním zažívat radost a uspokojení. Jsem vděčná, že během terapií je slyšet smích a čisté nadšení všech zúčastněných. Jsem neustále fascinovaná sílou, energií a trpělivostí koní, kteří dokáží svým pohybem a celou svou přítomností udělat z terapie zážitek a vytrhnout rodiny na chvilku z jejich každodenních starostí.